Solimas.

5 ICT-trends voor 2023 deel 3: Cyber Security

December is altijd een maand van reflectie voor een hoop mensen. En hoewel reflectie ook in de tech-sector belangrijk is, is vooruitkijken nog crucialer. Waar gaat het komend jaar heen in de ICT? Wat worden de belangrijkste trends? In de komende vijf blogs behandelen we de vijf belangrijkste ICT-trends voor het mkb in 2023. Van de verdere opmars van cloud computing tot het alleen maar groter wordende belang van cybersecurity: deze trends worden essentieel voor het succes van bedrijven in de komende jaren. Lees verder om meer te weten te komen over wat er in 2023 op het gebied van ICT op ons afkomt.

Vandaag trend nummer 3 voor 2023: het alleen maar groter wordende belang van cybersecurity.

In de vorige post hadden we het al over IoT en hoeveel meer apparaten de opkomst van deze technologie met zich mee gaat brengen. Mooi natuurlijk, maar naarmate het aantal verbonden apparaten groeit, neemt ook het potentieel voor cyberdreigingen toe, zoals malware, ransomware en phishing-aanvallen.

cyber security in 2023.

In 2023 zullen bedrijven écht prioriteit moeten geven aan cybersecurity om hun netwerken, gegevens en klanten tegen deze bedreigingen te beschermen. Dit vereist investeringen in krachtige beveiligingsmaatregelen, zoals next-gen firewalls, encryptie, veilige authenticatiesystemen en software die verder gaat dan antivirus zoals bijvoorbeeld Endpoint Detection and Response (EDR).

cyber awareness.

Tegelijkertijd weten we dat wij als mensen uiteindelijk de zwakste schakel blijven. Daarom zullen bedrijven hun werknemers ook moeten informeren over best practices in cyber awareness, zoals het vermijden van verdachte links en het gebruik van sterke wachtwoorden. Digitale basishygiëne wordt van levensbelang voor ieder bedrijf.

incident response.

Maar: het is natuurlijk allang niet meer de vraag óf je gehackt wordt, maar wanneer. Daarom moeten bedrijven voorbereid zijn om te reageren op cybersecurity incidenten, mochten deze zich voordoen. Dat betekent dat er incident response plannen gemaakt moeten gaan worden, waarin er een plan moet zijn geformuleerd om de impact van een aanval in te dammen en te beperken, en om te communiceren met klanten en andere stakeholders.

Al met al zal het belang van cybersecurity in 2023 en daarna waarschijnlijk blijven groeien. Aangezien bedrijven steeds meer vertrouwen op digitale tools en verbonden apparaten, zullen ze moeten investeren in krachtige beveiligingsmaatregelen om zichzelf en hun klanten te beschermen.

2023 belooft een dynamisch jaar te worden voor het mkb. De groei van cloud computing, de opkomst van het internet der dingen en het toenemende belang van cybersecurity zullen allemaal nieuwe uitdagingen en kansen met zich meebrengen. Om te slagen in deze snel veranderende wereld, zullen bedrijven zich moeten aanpassen aan en investeren in nieuwe technologieën. Degenen die dat doen, zullen goed gepositioneerd om de komende jaren voor te lopen op hun concurrentie.